Vyberte váš jazyk

logo life baner_Cartoon
logo life baner_Cartoon
logo life banner life 30
Project Team

S blížiacou sa hniezdnou sezónou Správa Biosférickej rezervácie delta Dunaja (DDBRA) podporuje hniezdenie vtákov inštaláciou 100 drevených búdok pre krakľu belasú. Krakľa belasá (Coracias garrulus) hniezdi v zemných svahoch, v dutinách stromov a niekedy aj v dutinách betónových elektrických stĺpov. Hlavnými príčinami úbytku populácie tohto krásneho modro sfarbeného vtáka je zánik potravných oblastí

Project Team

V rámci projektu LIFE Danube Free SKy začal chorvátsky prevádzkovateľ prenosovej sústavy (HOPS) v januári inštalovať na vysokonapäťových 110 kV prenosových vedeniach odvádzače letu vtákov, práce stále pokračujú. V projektových oblastiach sa nachádzajú dve takéto prenosové vedenia: Beli Manastir - Osijek a Beli Manastir - Apatin, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre biodiverzitu Kopački rit a jeho bezprostredné

Project Team

20. februára o 14:30 - 16:00 SEČ organizuje Iniciatíva pre obnoviteľné zdroje energie webinár venovaný témam prechodu na energetický systém založený na obnoviteľných zdrojoch energie a potenciálnemu vplyvu na vtáctvo. Súčasťou webinára budú prezentácie nášho vedeckého koordinátora Mareka Gálisa a členov projektu LIFE Safe Lines for Birds. 

Aj psy môžu byť pri ochrane vtáctva naozaj užitočné. Ako? Pozrite si krátke video o spolupráci našich projektových partnerov v Rakúsku: Rakúskymi spolkovými železnicami ÖBB a Národným parkom Donau-Auen (Dunajské luhy).

Letiace labute

Zdá sa vám, že ráno, v prvý deň nového roka, býva akési tiché? Nemýlite sa. Bujaré silvestrovské oslavy, spojené s použitím tzv. zábavnej pyrotechniky, odoženú všetko živé. Jediná noc stačí na to, aby všetko spustlo a stíchlo. Viaceré výskumy potvrdili, že ohňostroje a iné hlasné a svetelne výrazné spôsoby pyrotechnických zábav, majú negatívny vplyv aj na vtáctvo, pričom ten môže byť do vzdialenosti stoviek metrov,

Project Team

Zasadnutie Projektovej rady, poradný seminár a konferencia - všetky tieto udalosti sme zažili počas minulého týždňa. V dňoch 17. - 18. októbra sa v maďarskom Gyöngyösi konalo štvrté stretnutie Projektovej rady. Počas stretnutia sa osobne stretli zástupcovia projektových partnerov, aby prediskutovali priebeh projektu, výsledky a ďalšie kroky, ktoré sú naplánované na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu. 

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Ministry of Environment of the Slovak Republic

The LIFE Danube Free Sky project is co-financed by the Ministry of Environment of the Slovak Republic.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube