— AKO NAPREDUJEME —

June 2021

Prvé mláďatá sokola rároha boli označené satelitnými vysielačkami

June 2021

May 2021

Transformácia obrábanej pôdy na kosienok na Slovensku sa začala

April 2021

Začal sa terénny prieskum elektrických vedení

April 2021

12 Feb 2021

Vyhlásenie víťaza súťaže o logo

01 Feb 2021

Začiatok mapovania terénu

01 Feb 2021

01 Jan 2020

Začiatok školení pre mapovateľov

30 Dec 2020

Pripravená medzinárodná monitorovacia schéma

30 Dec 2020

16 Dec 2020

Vyhlásenie súťaže o logo projektu

01 Dec 2020

Druhé technické online školenie pre projektových partnerov

01 Dec 2020

12 Nov 2020

Publikácia tlačových správ o začatí projektu

03 Nov 2020

Prvé monitorovacie stretnutie s NEEMO

03 Nov 2020

20 Oct 2020

Prvé technické školenie pre projektových partnerov

07 Oct 2020

LIFE19 Uvítacie online stretnutie organizované EASME

07 Oct 2020

29 Sep 2020

Online stretnutie projektových partnerov - začiatok projektu

Official logo of the Nationalpark Donau-auen in Austria Official logo of the Österreichische Bundesbahnen - Austrian railway company Official logo of the Slovak electricity transmission system, Plc. company Official logo of the Energy distributor for the Western Slovakia Official logo of the Raptor Protection of Slovakia Official logo of MAVIR - energy distribution company in Hungary Official logo of the HEP-Distribution system operator ltd. in Croatia Official logo of the HOPS  - Croatian Transmission System Operator company
Official logo of the Kopački Rit national park in Croatia Official logo of the Bird Protection and Study Society of Serbia Official logo of the Elektrodistribucija Srbije Ltd. Belgrade (electricity distributor company in Serbia) Official logo of the Bulgarian Society for the Protection of Birds Official logo of the CEZ Distribution Bulgaria AD - energy distribution company Official logo of the Danube Delta Biosphere Reserve Authority - national park in Romania Official logo of the E-Distribuție Dobrogea - energy distribution company in Romania

LIFE Programme

The LIFE DANUBE FREE SKY project has received funding from the LIFE Programme of the European Union. More info.

Natura 2000

The LIFE DANUBE FREE SKY project is part of nature conservation and biodiversity projects in Natura 2000. More info.

Contact us

JOIN US ON

facebook ig logo email youtube

This website uses only the necessary functional cookies. It does not use cookies to personalize ads, or to analyze traffic, or for profiling.

By using this website, you agree to this. Thank you.

I understand